Kintlévőség, tartozás, behajtás, fizetésképtelenség

Magyarországon egyre több problémát okoz a vállalatoknak a kintlévőségek kezelése, a tartozások behajtása. Mivel a fizetésképtelenségi eljárások havonta átlagosan 1300 céget érintenek, egy vállalat sem engedheti meg magának, hogy ne fordítson figyelmet a kintlévőségek kezelésére. A sajnálatos magyar gyakorlat az, hogy egy tartozás behajtása egy felszámolás esetén igen nagy nehézségekbe ütközik, és csak a hitelezők kis százaléka jut hozzá pénzéhez. A fő oka ennek, hogy a fizetésképtelenségi eljárásokban résztvevő cégek 80 százaléka már vagyon nélküli vállalat. Még az olyan „A” besorolású hitelező, mint az APEH is csak kevesebb, mint 5 százalékát tudja behajtani követeléseinek. Ebből következik, hogy egy hátrább sorolt adósnak alig van esélye arra, hogy hozzájusson pénzéhez, és ha több esetben nem tudja behajtani a tartozásokat, akkor igen súlyos akár milliós nagyságú veszteségeket szenvedhet.

A Dun & Bradstreet (D&B) célja, hogy a kintlévőség kezelést megkönnyítse, és segítsen elkerülni, hogy az Ön cége olyan helyzetbe kerüljön, hogy partnere ellen indult fizetésképtelenségi eljárás miatt nem jut hozzá követeléseihez. A D&B nem a behajtás folyamatában vesz részt és nem érdeke, hogy egy követelés behajtás alá kerüljön, hanem behajthatatlan tartozás kialakulását szeretné megelőzni.

Kintlévőség és tartozás kezelés

Azt tapasztaljuk, hogy nem elég akkor kezelni a kintlévőségeket és tartozásokat, amikor már harminc, hatvan sőt akár kilencven napos késébe esnek. Már az üzleti kapcsolat kialakításakor érdemes megvizsgálni leendő üzleti partnerének pénzügy helyzetét, kockázatosságát, hogy elkerülje a nem vagy késve fizetéseket. Amikor egy tartozás 90 napos késedelembe esik, akkor már igen kicsi az esély arra, hogy a kintlévőség behajtható legyen.

Magyarországon a kiállított számlák kevesebb, mint felét fizetik ki határidőben, és vannak olyan iparágak, ahol a vállalatok 5-6 % bedől egy éven belül. A megbízható üzleti partner kiválasztására ezért már akkor érdemes figyelni, amikor még nem keletkezett kintlévősége. A D&B céginformációs riportjaiban található maximális hitelkeret abban segít, hogy mekkora az az összeg, amit egy időben biztonságosan hitelezhet vevője fel, így megvédheti magát a kintlévőségek felhalmozódásától és a behajthatatlan tartozások számának emelkedésétől.

Meglévő vevőire, és korábban biztonságosnak hitt partnereire is érdemes figyelmet fordítani, mivel a behajthatatlan kintlévőségek 80 százaléka a meglévő partnerektől származik. Ezért különösen fontos, hogy a kintlévőség, tartozás nyomon követhető legyen, meglévő ügyfeleit monitorozza. Ebben segít a D&B komplex kockázatkezelési megoldása a Portfolio Manager, ahol a tartozásokat kockázatosságuk és értékük alapján tudja rendezni, hogy azokra a tételekre már időben koncentrálhasson, amelyek valóban kockázatosabbak.

Bővebb információ a D&B komplex kockázatkezelési megoldásáról, a Portfolio Managerről

Behajtás helyett - a fizetésképtelenség kivédése

A fizetésképtelenségi eljárások száma növekvő tendenciát mutat, ami azt vonja maga után, hogy a sikertelen behajtások száma nő. Nem elég a behajtásra koncentrálni és csak akkor rohanni a pénzünk után, ha már baj van. Mint sok más területen, a pénzügyek terén is érdemes a megelőzésre helyezni a hangsúlyt. Mivel Magyarországon a csődeljárások száma kevés és sok esetben a csőd más fizetésképtelenségi eljárásba, felszámolásba torkollik, ezért a hitelezők nehéz helyzetben vannak, ha egy követelésük csak ebben a stádiumban kerül behajtásra.

A megelőzés egyik kiváló eszköze a partnerek előzetes minősítése, amivel sok esetben elkerülhetőek a nagy erőforrást igénylő behajtási folyamatok. Másik fontos eszköz a fizetésképtelenség kezelésében a folyamatos alapadat-, csőd- és negatív monitoring. A monitoring szolgáltatás keretében azonnal és hiteles forrásból értesülhet az esetleges jogi eljárásokról, cégadatokban és a cég kockázatosságát befolyásoló egyéb tényezőkben történt módosulásokról, és az információk birtokában még a fizetésképtelenség megtörténte előtt lépéseket tehet. Amikor már a behajtás következik jelentős többletköltségeket okoz az erre fordított emberi erőforrás, vagy a behajtóknak fizetendő jutalék. Utalásos számla kiállítása előtt, ezért mindig tanácsos a partnerek alapos vizsgálata, és kockázatos vevők esetén a készpénzes fizetés kikötése, mellyel sok fejfájástól kímélheti meg magát, és elkerülheti a fizetésképtelenség okozta veszteségeket.

Bővebb információ a D&B csőd- és változásfigyelés szolgáltatásáról