D&B Failure Score

A Bisnode D&B Failure Score az alapja a hitelképesség, kockázatosság meghatározásának.

A Bisnode D&B Failure Score egy olyan mutatószám, amelyet a legkorszerűbb, szofisztikált matematikai-statisztikai módszertannal hazai és nemzetközi szakértők bevonásával határozunk meg. A múltra vonatkozó információk felhasználásával azt jelzi előre, hogy milyen valószínűséggel kerül az adott cég az elkövetkező 12 hónap során csőd-, felszámolási eljárás alá, vagy a fizetésképtelenség állapotába.

Meghatározásakor számos kritériumra támaszkodunk, melyek befolyásolják a fenti kedvezőtlen események bekövetkeztét. A céget nem csak önmagában, hanem a többi gazdasági szereplő vonatkozásában helyezzük el a kockázatossági skálán, köszönhetően a Bisnode D&B minden magyar céget felölelő részletes, DunsRightTM minőségirányítási folyamatával felépített és karbantartott adatbázisának. A Score 1-től (legmagasabb kockázat) 100-ig (legalacsonyabb kockázat) terjed, és meghatározza a végső D&B Rating értékét.

A Bisnode D&B Failure Score egy dinamikus mutatószám, mely folyamatosan frissül, minden a cég kockázatosságát befolyásoló új információ esetén azt figyelembe véve módosul.

A Bisnode D&B Failure Score és a D&B Rating kockázati mutatója

 Bisnode D&B Rating Kockázati mutató D&B Failure Score érték   Fizetésképtelenségi eljárás valószínűsége  Kockázati szint
 1  80-100  0,06% minimális
 2  42-79  0,75% átlag alatti
 3  15-41  5,68% átlagon felüli, magas
 4  1-14  22,72% nagyon magas
 -  0/-  nem meghatározható nem meghatározható

 

Bisnode D&B Failure Score Cégek megoszlása  Fizetésképtelenné válás valószínűsége%  Fizetésképtelenné válás valószínűsége magyarázat 
91-100 5,17% 0,03% Kiemelkedően stabil cég 
81-90 11,91% 0,07% Stabil cég
71-80 16,79% 0,22% Minimális kockázat
61-70 14,48% 0,49% Alacsony kockázat
51-60 12,58% 0,88% Elfogadható kockázat
41-50 15,27% 1,55% Átlagosnál kisebb kockázat
31-40 7,72% 3,68% Átlagos kockázat
21-30 4,36% 7,61% Átlagot meghaladó kockázat
11-20 5,13% 12,58% Átlagot messze meghaladó kockázat
1-10 6,60% 25,50% A kockázat hatalmas
0 - - A kockázat nem határozható meg (megszűnt/aktív fizetésképtelenségi eljárás)

 

Hogyan kerül meghatározásra a Bisnode D&B Failure Score?

A jó előrejelző képesség alapja a kiváló cégadatbázis jelenre és múltra. A Bisnode D&B adatbázisa tartalmazza a közel 600.000 magyarországi cég cégbírósági adatait történetileg, a cégek által leadott mérleg és eredmény kimutatás adatokat, éves szinten közel 100.000 hívás segítségével gyűjtött egyéb kiegészítő információkat, sajtóinformációkat, valamint egyéb forrásokból gyűjtött adatokat (pl. Internet, APEH, NAV stb.). A teljes állományt a magyar fejlesztők nemzetközi szakértők segítségével elemezték, melynek során minden lehetséges mutató, adat kapcsán megvizsgáltuk a nemfizetési kockázathoz való hozzájárulás nagyságrendjét. Az összegyűjtött tapasztalatok, összefüggések felhasználásával, épült fel az a modell, melynek előrejelző képessége a nemzetközi sztenderdeket meghaladó mutatókkal a legmaximalistább szakértők tetszését is elnyerte.

Több részmodell került meghatározásra, melyekbe az alábbi adatcsoportok információi épültek be – adatcsoportonként néhány példával jellemezve a felhasznált információk jellegét:

Demográfiai adatok

 • cég jogi formája

 • tevékenysége

 • anyavállalat jellemzői

 • bejegyzett cím változása

 • vezetőkkel kapcsolatos információk

Pénzügyi adatok

 • az utolsó három évre vonatkozó mérleg és eredmény kimutatás adatai

 • pénzügyi beszámolókból képzett fontosabb mutatók (pl. likviditási ráta)

 • pénzügyi adatok és mutatók változása, trendek

Fizetési tapasztalati információk

 • D&B Paydex Score

 • késedelmes fizetésre vonatkozó információk (pl. 30 napos késedelemmel kifizetett számlák értékbeli aránya)

Negatív információk

 • elmúlt időszakban/években volt-e negatív eljárás a cég ellen

 • anyavállalattal kapcsolatos negatív információk

 • kapcsolódó cégekre vonatkozó negatív információk

 • végrehajtási adatok

Amennyiben szeretne többet megtudni a Bisnode D&B Failure Score-ról, kérjük hívja a +36 1 347 67 90 -es telefonszámot, vagy küldjön e-mail-t a következő címre: scoring@dnbhungary.hu.