Felszámolás alá került partnere? - hogy védheti ki az ebből adódó veszteséget?

Mit tehet, ha felszámolás alá került valamelyik üzleti partnere?

Amennyiben felszámolás alá került partnerének meglévő tartozása van Ön felé, akkor a cégközlönyben való megjelenéstől számítva 40 napja van, hogy bejelentse követelését a felszámoló felé. Mivel közvetlen értesítési kötelezettség nincs a hitelezők felé, ezért érdemes folyamatosan figyelnie üzleti partnereit, hogy felszámolás esetén nem csússzon ki a 40 napból. Ha az Ön hitelezői kérelemére indul meg a felszámolás, a kérelemnek tartalmaznia kell az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat – beleértve az adós írásbeli felszólításának igazolását is - csatolni kell.

Ezután a legtöbb, amit tehet, hogy beáll a hitelezők sorába és reménykedik, hogy hozzájut pénzéhez, vagy annak egy részéhez. Felszámolás esetén ugyanis a felszámolás alatt álló vállalat vagyonából először a felszámolási költségeket, zálogjoggal, óvadékkal, végrehajtási joggal biztosított követeléseket, a köztartozásokat egyenlítik ki, és csak ezután következnek az egyéb követelések.

Sajnos ma Magyarországon felszámolás esetén csak a hitelezők kis százaléka jut hozzá pénzéhez. A fő oka ennek, hogy a fizetésképtelenségi eljárásokban résztvevő cégek 80 százaléka már vagyon nélküli gazdálkodó szervezet. A magyar gyakorlat szerint csak néhány százalék esély van arra, hogy egy hitelező megkapja követelésének ellenértékét a felszámolás során, illetve egy hátrább sorolt adósnak alig van esélye arra, hogy hozzájusson pénzéhez.

Hogy kerülheti el, hogy felszámolás miatti veszteségeket?

Új partnerek esetén

A felszámolások okozta veszteségek csökkentéshez, nem elég akkor megtenni a szükséges lépéseket, amikor már partnere felszámolás alá került. Már akkor résen kell lennie, amikor üzleti kapcsolatba kerül egy új vevővel vagy szállítóval. Utólagos fizetés esetén az első lépés a vevő létezésének ellenőrzése, de ennél a pontnál még nem állhat meg. A cégadatok vizsgálatán túl, szükségszerű az adott vállalat pénzügyi helyzetének felmérése és mérlegelése is. A D&B céginformációs riportjaiban nemcsak az adott cég mérlege és eredmény-kimutatása található meg, hanem pontos mutatószámokat ad arra vonatkozóan is, hogy az adott cég milyen valószínűséggel kerül felszámolás alá. Ezen információk birtokában már nyugodtan tudja eldönteni, hogy az utólagos utalás lehetséges, vagy előre utalást esetleg készpénzes fizetést kér új partnerétől.

Bővebben a D&B céginformációs szolgáltatásáról

Szállító kiválasztásánál

Egy szállító kiválasztásánál is érdemes körültekintően eljárnia, mivel ha egyik fő beszállítója kerül felszámolás alá, és minden figyelmeztetés nélkül nem szállít tovább, akkor az Ön tevékenységében is súlyos fennakadások keletkezhetnek. Beszállító választáskor szintén érdemes az adott cég teljesítményét, pénzügyi helyzetét ellenőrizni. Arról is érdemes tájékozódni, hogy milyen anyavállalathoz, cégcsoporthoz tartozik az adott beszállító, mivel az anyacég gazdasági helyzete, döntései erősen befolyásolják az Ön partnerének jövőbeli teljesítményét.

Bővebben a szállítói kockázatkezelésről

Meglévő partnereinél

Tudta Ön, hogy a behajthatatlan követelések 80 százaléka meglévő partnereitől származik? Nem elég csupán új partnerei cégadatait, teljesítményét alaposan megvizsgálni, mivel sok esetben egy korábban megbízható vevő lesz fizetésképtelen, kerül felszámolás alá. Vannak olyan iparágak, ahol 100-ból cégből évente 5-6 felszámolás miatt megszűnik. Annak megállapítása, hogy vajon melyik lesz a kockázatos 5-6 vevője, csak folyamatos monitorozással lehetséges. A D&B Portfolio Manager terméke abban kíván segítséget nyújtani, hogy egyszerűen átláthassa ügyfélportfólióját, felmérhesse a kockázatot, és amikor valami negatív változást tapasztal, be tudjon avatkozni, és el tudja kerülni egy esetleges felszámolás okozta veszteséget.
Üzleti partnere felszámolása esetén figyelni kell a 40 napos határidőre, amikor követeléseit benyújthatja. Hogy ezt semmiképpen se mulassza el, érdemes csőd- és változásfigyelést és negatív monitoringot kérni, aminek keretében akár naprakészen tájékozódhat, ha partnerét valamelyik negatív esemény érinti. A szolgáltatás használatával részletesen tájékozódhat a vizsgált cég életében bekövetkezett negatív információkról, a csőd-, felszámolási-és végelszámolási eljárásokról, beleértve az egyéb cégbírósági eljárásokat, adószámmal kapcsolatos negatív eseményeket és a 90 napon túli nyitott tartozásokat is.

Bővebb információ a D&B Portfolio Manager termékéről
Bővebb információ a D&B csőd- és változásfigyelő szolgáltatásáról